skip to Main Content

Thép Pomina

thep-pomina-log

BÁO GIÁ THÉP POMINA

GIÁ ĐÃ BAO GỒM VẬN CHUYỂN VÀ THUẾ VAT

(*) BAO VẬN CHUYỂN ĐẾN CÔNG TRÌNH TẤT CẢ CÁC TỈNH PHÍA NAM

STT TÊN THÉP CÁC LOẠI K.LƯỢNG/CÂY aaaa
KÝ HIỆU TRÊN TỪNG CÂY THÉP  thep-pomina  thep-pomina
1 Ø6 XCuộn-CT3 KG 15,400đ
2 Ø8 XCuộn-CT3 KG 15,400đ
3 thép pomina phi 10 7,21 96,000đ
4 thép pomina phi 12 10,39 147,200đ
5 Thép pomina phi 14 14,13 206,800đ
6 Thép pomina phi 16 18,47 268,500đ
7 Thép pomina phi 18 23,38 340,300đ
8 Thép pomina phi 20 28,85 420,000đ
9 Thép pomina phi 22 34,91
10 Thép pomina phi 25 45,05
Back To Top