skip to Main Content

THÉP VIỆT NHẬT

thep-viet-nhat-logo

BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT

GIÁ ĐÃ BAO GỒM VẬN CHUYỂN VÀ THUẾ VAT

(*) BAO VẬN CHUYỂN ĐẾN CÔNG TRÌNH TẠI TP.HCM VÀ TẤT CẢ CÁC TỈNH PHÍA NAM

STT ĐVT Khối lương/cây Đơn giá đ/kg Đơn giá /kg Ghi chú
1 Thép việt nhật phi 6 Kg 16,200 Thép cuộn giao qua cânThép cây đếm cây nhân theo barem  thương mại
2 Thép việt nhật phi 8 Kg 16,200
3 Thép việt nhật phi 10 1 cây 11.7m 7.12 109,000
4 Thép việt nhật phi 12 1 cây 11.7m 10.39 156,000
5 Thép việt nhật phi 14 1 cây 11.7m 14.13 214,000
6 Thép việt nhật phi 16 1 cây 11.7m 18.47 279,000
7 Thép việt nhật phi 18 1 cây 11.7m 23.38 359,000
8 Thép việt nhật phi 20 1 cây 11.7m 28.95 437,000
9 Thép việt nhật phi 22 1 cây 11.7m 34.91 533,000
10 Thép việt nhật phi 25 1 cây 11.7m 45.09 703,000
11 Thép việt nhật phi 28 1 cây 11.7m 56.56 888,000
12 Thép việt nhật phi 32 1 cây 11.7m 73.83 1,200,000
Back To Top