สับปะรดภาษาอังกฤษ: คำแปลและวิธีการออกเสียงในภาษาไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Keywords searched by users: สับปะรดภาษาอังกฤษ: คำแปลและวิธีการออกเสียงในภาษาไทย ตาสับปะรด ภาษาอังกฤษ, มะละกอภาษาอังกฤษ, แตงโมภาษาอังกฤษ, องุ่นภาษาอังกฤษ, สับปะรดภาษาจีน, มะม่วงภาษาอังกฤษ, ส้มภาษาอังกฤษ, แอปเปิ้ลภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า สับปะรดภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า สับปะรด เป็นภาษาอังกฤษคือ pineapple [1]. คำว่า สับปะรด เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นผลไม้เนื้อเยื่อนุ่ม มีรสชาติหวานเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมพริกไทย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สับปะรด ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. I love eating pineapple. Its so sweet and juicy. [1]
 2. Would you like some pineapple juice with your breakfast? [1]
 3. The tropical smoothie is made with fresh pineapple, mango, and coconut milk. [1]

การแปลคำว่า สับปะรด เป็นภาษาอังกฤษเป็นต้นมาจากการใช้คำว่า pineapple ซึ่งเป็นคำที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายผลไม้ชนิดนี้ [1]. คำว่า pineapple เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น และไม่มีความหมายอื่นๆ นอกจากการอธิบายผลไม้ชนิดนี้เท่านั้น [2].


Learn more:

 1. สับปะรด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. PINEAPPLE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สับปะรด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของคำว่า สับปะรดภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า สับปะรด ในภาษาอังกฤษคือ pineapple [1]. สับปะรดเป็นชื่อของผลไม้ที่มีลักษณะเป็นลูกกลมโดยมีเนื้อสีเหลืองและเปลือกนอกสีส้ม มีรสชาติหวานเปรี้ยว และเป็นที่นิยมในการทำอาหารและเครื่องดื่มในหลายประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ สับปะรด ยังมีความหมายทางสัญลักษณ์ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงคนหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นสับปะรด หรือมีลักษณะคล้ายกับสับปะรด เช่น ผมหรือเสื้อผ้าที่มีลายสีส้มสดใส [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สับปะรด ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. I love eating pineapple. Its so sweet and juicy. [1]
 2. The tropical cocktail was garnished with a slice of pineapple. [1]
 3. She wore a bright orange dress that reminded me of a pineapple. [1]

Learn more:

 1. สับปะรด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. PINEAPPLE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สับปะรด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้ สับปะรด ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้สับปะรดในประโยคภาษาอังกฤษ

สับปะรด (Pineapple) เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมหวาน มีความเป็นมากาศิตต่อร่างกาย เนื่องจากมีสารอาหารหลากหลายประเภท เช่น วิตามินซี วิตามินเอ และเฟรคต์อะซิด นอกจากนี้ยังมีสารสำคัญอื่น ๆ เช่น ไฟเบอร์ และเอนไซม์ที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร [1].

การใช้สับปะรดในประโยคภาษาอังกฤษสามารถนำมาใช้ในหลายทางด้วยกัน ดังนี้:

 1. การอธิบายสับปะรด:

  • Pineapple is a tropical fruit with a sweet and tangy taste [1].
  • The pineapple has a spiky outer skin and a juicy yellow flesh [1].
  • Pineapple is often used in desserts, smoothies, and fruit salads [1].
 2. การอธิบายรสชาติของสับปะรด:

  • Pineapple has a refreshing and tropical flavor [1].
  • The taste of pineapple is a combination of sweetness and acidity [1].
  • The tangy flavor of pineapple adds a unique twist to dishes [1].
 3. การอธิบายการใช้สับปะรดในอาหาร:

  • Pineapple can be used in both sweet and savory dishes [1].
  • Pineapple is a popular ingredient in tropical fruit salads [1].
  • Grilled pineapple is a delicious addition to barbecued meats [1].
  • Pineapple can be used to make refreshing smoothies and juices [1].
  • Pineapple can be used as a topping for pizzas and burgers [1].
 4. การอธิบายประโยชน์ของสับปะรด:

  • Pineapple is rich in vitamin C, which helps boost the immune system [1].
  • The bromelain enzyme found in pineapple aids in digestion [1].
  • Pineapple contains antioxidants that help protect against cell damage [1].
  • The fiber in pineapple promotes healthy digestion [1].
  • Pineapple is a hydrating fruit that helps maintain proper hydration [1].

Learn more:

 1. PINEAPPLE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สับปะรด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สับปะรด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สับปะรดภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สับปะรด ในภาษาอังกฤษ:

 1. I love eating pineapple. Its so sweet and refreshing. [1]
  (ฉันชอบกินสับปะรด เพราะมันหวานและสดชื่น)

 2. Pineapple is a tropical fruit that is rich in vitamins and minerals. [1]
  (สับปะรดเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีสารอาหารและเกลือแร่มาก)

 3. The pineapple juice is a popular ingredient in cocktails and smoothies. [1]
  (น้ำสับปะรดเป็นส่วนผสมที่นิยมในค็อกเทลและสมูทตี้)

 4. Grilled pineapple is a delicious addition to any barbecue. [1]
  (สับปะรดย่างเป็นอาหารอร่อยที่เพิ่มความอร่อยให้กับบาร์บีคิว)

 5. Pineapple is also used in savory dishes like pineapple fried rice. [1]
  (สับปะรดยังใช้ในอาหารรสเค็มเช่นข้าวผัดสับปะรด)


Learn more:

 1. สับปะรด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. PINEAPPLE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สับปะรด คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

อ้างอิงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สับปะรดภาษาอังกฤษ

อ้างอิงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสับปะรดภาษาอังกฤษ

สับปะรด (Ananas comosus) เป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นที่นิยมในหลายประเทศทั่วโลก หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสับปะรดภาษาอังกฤษ นี่คือข้อมูลที่อ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ:

 1. สับปะรด – วิกิพีเดีย [1]
  • วิกิพีเดียเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับสับปะรดในภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมถึงลักษณะของสับปะรด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรด และฤดูกาลของสับปะรด

Learn more:

 1. สับปะรด – วิกิพีเดีย
 2. Untitled Page

Categories: สรุป 37 สับปะรดภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สับปะรด [TU Subject Heading] Pineapple industry.

See more: https://vatlieuxaydung.org/category/tv blog

ตาสับปะรด ภาษาอังกฤษ

ตาสับปะรด ภาษาอังกฤษ

ตาสับปะรด หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Pineapple eyes เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางของผลสับปะรด ซึ่งมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆ ซึ่งอยู่บนผิวสับปะรด ส่วนตาสับปะรดนี้เป็นส่วนที่ไม่สามารถรับประทานได้ เนื่องจากมีความแข็งแรงและเป็นส่วนที่ไม่มีรสชาติ แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในการเพาะปลูกสับปะรดใหม่ได้ [1].

ตาสับปะรดมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการเพาะปลูกสับปะรดใหม่ โดยเมื่อผลสับปะรดแก่แล้ว ตาสับปะรดจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดใหม่ โดยตาสับปะรดจะถูกเอาออกมาจากผลสับปะรดแก่ แล้วนำไปปลูกในดินหรือในกระถางเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตเป็นต้นสับปะรดใหม่ [1].

ตาสับปะรดเป็นส่วนที่สำคัญในการเพาะปลูกสับปะรดใหม่ และเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต้นสับปะรดในประเทศไทย ซึ่งสับปะรดเป็นผลไม้ที่มีความนิยมและเป็นที่นิยมในการบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำอาหารหลากหลายชนิดได้ เช่น สับปะรดสด, น้ำสับปะรด, น้ำผลไม้สับปะรด, แซลฟรุตสับปะรด, และอื่นๆ [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ตาสับปะรดสามารถรับประทานได้หรือไม่?

  • ไม่สามารถรับประทานตาสับปะรดได้ เนื่องจากมีความแข็งแรงและไม่มีรสชาติ [1].
 2. ตาสับปะรดมีประโยชน์อย่างไร?

  • ตาสับปะรดมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการเพาะปลูกสับปะรดใหม่ โดยเมื่ตาสับปะรด ภาษาอังกฤษ

ตาสับปะรด หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Pineapple eyes เป็นส่วนที่อยู่ภายในผลสับปะรด ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถรับประทานได้ เนื่องจากมีความแข็งแรงและเป็นส่วนที่ไม่มีรสชาติ ตาสับปะรดมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆ และกระจายอยู่ทั่วผลสับปะรด ซึ่งสามารถเอาออกได้โดยใช้มีดหรือเครื่องมือที่มีคมและแม่นยำ [1].

ตาสับปะรดมีหน้าที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสับปะรด โดยเมื่อเริ่มต้นการเพาะเลี้ยง ตาสับปะรดจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดใหม่ ซึ่งจะเริ่มแตกกอออกมาจากตาสับปะรด และเจริญเติบโตเป็นต้นสับปะรดใหม่ [1].

ตาสับปะรดเป็นส่วนที่สำคัญในการรักษาคุณภาพและความสดของผลสับปะรด หากตาสับปะรดยังอยู่ภายในผลสับปะรดที่เราซื้อมา แสดงว่าผลสับปะรดยังคงสดและไม่เสื่อมสภาพ ดังนั้น การเลือกซื้อผลสับปะรดที่มีตาสับปะรดยังคงอยู่จะช่วยให้ได้ผลสับปะรดที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดี [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ตาสับปะรดมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร?

  • ตาสับปะรดไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่สามารถรับประทานได้ [1].
 2. การเอาตาสับปะรดออกจากผลสับปะรดมีวิธีการอย่างไร?

  • สามารถเอาตาสับปะรดออกได้โดยใช้มีดหรือเครื่องมือที่มีคมและแม่นยำ โดยให้แนบมีดหรือเครื่องมือไปใกล้ตาสับปะรดและกดเบาๆ เพื่อเอาตาสับปะรดอ

Learn more:

 1. ตาเป็นสับปะรด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Cuttlefish Pineapple Cut / หมึกกระดองบั้งตาสับปะรด | icfresh
 3. ‎ตาสับปะรด บน App Store

มะละกอภาษาอังกฤษ

มะละกอภาษาอังกฤษ

มะละกอเป็นผลไม้ที่มีความนิยมในประเทศไทย ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Luffa acutangula หรือ Luffa cylindrica ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของพืชแตงกวาในวงศ์ Cucurbitaceae มะละกอมีลักษณะเป็นผลไม้ยาวและกระด้าง มีเนื้อในส่วนกลางที่เป็นเส้นใย และมีเมล็ดอยู่ภายใน มะละกอมีรสชาติอ่อนหวานและเปรี้ยวน้อย สามารถนำมาใช้ในการทำอาหารหลากหลายเช่น ผัดซีอิ๊ว, ต้มยำ, แกงจืด, แกงส้ม และอื่นๆ [1].

มะละกอภาษาอังกฤษแปลว่า Luffa ซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของมะละกอ คำว่า Luffa มาจากภาษาลาติน Luffa หรือ Luffa aegyptiaca ซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของมะละกอที่มีลักษณะคล้ายกับมะละกอที่ใช้ในประเทศไทย แต่มีความแตกต่างทางชื่อวิทยาศาสตร์ [1].

การปลูกมะละกอเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย โดยสามารถปลูกในที่ว่างในสวนหรือบนระเบียงได้ มะละกอเป็นพืชที่ชอบแสงแดดมาก ดังนั้นควรปลูกในที่ที่ได้รับแสงแดดเพียงพอ นอกจากนี้ มะละกอต้องการดินร่วนหรือดินร่วนทรายที่มีการระบายน้ำดี และความเป็นกรดด่างปานกลางถึงกรดปานกลาง [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: มะละกอมีประโยชน์อะไรบ้าง?
A: มะละกอมีประโยชน์มากมาย เช่น มะละกอมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและเส้นเลือด มะละกอยังเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ เช่น วิตามินเอ วิตามินซี และแคลเซมะละกอภาษาอังกฤษ: ความหมายและความสำคัญ

มะละกอภาษาอังกฤษ (Cucurbita pepo) เป็นพืชผักที่มีความนิยมในการปลูกและบริโภคในหลายประเทศทั่วโลก มะละกอภาษาอังกฤษมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucurbita pepo ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของพืชผักในวงศ์แคบของมะละกอ (Cucurbitaceae) มะละกอภาษาอังกฤษมีลักษณะเด่นคือลำต้นเลื้อยออกไปทั่วและมีใบใหญ่ ลำต้นมะละกอภาษาอังกฤษสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยการเกาะตัวเอง และมีลักษณะเป็นเส้นใยที่เกาะตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ มะละกอภาษาอังกฤษมีลักษณะเป็นผลไม้ที่มีลักษณะเป็นภาชนะเมล็ด โดยมีเนื้อภายในที่อุดมไปด้วยเมล็ด มะละกอภาษาอังกฤษมีสีเปลี่ยนไปตามสายพันธุ์ โดยมีสีเขียวอ่อน สีเหลือง สีส้ม และสีแดง มะละกอภาษาอังกฤษมีรสชาติหวาน กรอบ และนุ่มนวล ทำให้เป็นที่นิยมในการใช้ทำอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ

ความสำคัญของมะละกอภาษาอังกฤษ

 1. อาหาร: มะละกอภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มะละกอภาษาอังกฤษมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากมีส่วนประกอบที่สำคัญเช่นวิตามินเอ วิตามินซี และใยอาหาร การบริโภคมะละกอภาษาอังกฤษสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง [1].

 2. การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม:


Learn more:

 1. มะละกอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. papaya แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มะละกอ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ L คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Youtube
Dvd คำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ผลไม้ สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ดีวีดี ภาพ เสียง ชัด! (รหัส Ay047) | Lazada.Co.Th
Dvd คำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ผลไม้ สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ดีวีดี ภาพ เสียง ชัด! (รหัส Ay047) | Lazada.Co.Th
วาดรูปสับปะรดพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ - Youtube
วาดรูปสับปะรดพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ – Youtube

See more here: vatlieuxaydung.org

สารบัญ

การแปลคำว่า สับปะรดภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า สับปะรดภาษาอังกฤษ
การใช้ สับปะรด ในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สับปะรดภาษาอังกฤษ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สับปะรดภาษาอังกฤษ
Rate this post
Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255